بارم بندي كتاب دين وزندگي 3

بخش كتاب

درس

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

 

مرحله اول

اول تا سوم

5

4

4

چهرم وپنجم

5

ششم تا هشتم

6

3

3

مرحله دوم

نهم ودهم

-------

3

3

 

مرحله سوم

يازدهم و دوازدهم

-------

4

4

سيزدهم

-------

2

2

چهاردهم تاشانزدهم

-------

4

4

جمع

16

20

20

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 23:37  توسط مهدی قدرتی  |